ร่วมงานกับ “ไทวัสดุ” ได้มากกว่า "เงินเดือน"

  • 13 ก.พ. 2560
  • 34526

           ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ Jobbkk.com ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณเรืองเวช วิทวัสการเวช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ธุรกิจค้าปลีกของคนไทยในเครือเซ็นทรัล ซึ่งเป็นศูนย์รวมของวัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งและซ่อมแซมบ้านอย่างครบวงจรที่มีสาขาถึง 48 สาขาภายในระยะเวลา 7  ปีเท่านั้น ซึ่งเชื่อว่าใครๆ ก็ต้องอยากทราบถึงที่มาของความสำเร็จนี้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหรือต้องการเป็นส่วนหนึ่งและเติบโตไปพร้อมกับไทวัสดุ ต้องขอบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด !!! เพราะคำตอบที่คุณต้องการทราบมีอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา ไปพบกับคำตอบของความสำเร็จกันเลย !

 

 

 “Modern Family Business ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความเป็นสากลอย่างลงตัว”

เอกลักษณ์ขององค์กรคือ...

          มีความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งมาจากความเป็นไทยที่สร้างความรู้สึกให้ทุกคนในองค์กรเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่น้องกัน บุคลากรจึงมีความสุขกับงานที่ทำ เพราะบรรยากาศในการทำงานภายในองค์กรมีแต่ความอบอุ่น   

          มีการประเมินผลงานผ่านระบบวัดผลอย่างเป็นทางการ เมื่อบรรยากาศการทำงานมีแต่ความอบอุ่น ทำให้บุคลากรมีความสุขกับงานที่ทำแล้ว โอกาสที่ผลงานจะออกมามีประสิทธิภาพย่อมมีมากกว่าผลงานที่มาจากการทำงานไปพร้อมกับความทุกข์อยู่แล้ว แต่คุณภาพในการบริการขององค์กรต้องมาจากบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพเท่านั้น จึงต้องมีการประเมินผลงานที่ชัดเจน ซึ่งจะทำให้บุคลากรได้ร่วมสร้างความสำเร็จให้กับตนเองไปพร้อมกับองค์กร

 

 “การที่เราจะบริการลูกค้าได้ดีและทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ บุคลากรของเราต้องมีคุณภาพ”

คุณภาพ คือ ?

          รักการบริการ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ เพราะองค์กรไม่สามารถนำเครื่องจักรและเครื่องยนต์มาบริการลูกค้าได้ และถ้าองค์กรไม่มีบุคลากรที่รักการบริการ เส้นทางที่จะไปสู่ความสำเร็จก็ไม่เกิดขึ้น

          ความรู้ในตัวสินค้า นอกจากจะต้องรักการบริการแล้วก็ต้องมีความรู้ในสินค้าที่จะบริการด้วย เพื่อความสามารถในการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลูกค้าคือบุคคลสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 “บุคลากรทุกคนคือคนในครอบครัวขององค์กร”

          การจัดการขององค์กรที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ หมายความว่าบุคคลากรขององค์กรก็เติบโตขึ้นจากสายงานอาชีพอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดเป็นความมั่นคงขององค์กรที่สามารถสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เติบโตอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งโอกาสในการสร้างรายได้ที่สูงตามความสามารถของบุคลากรแต่ละคนอีกด้วย   

 

“หัวใจของเราคือการบริการ บุคลากรที่เราเลือกเข้ามาต้องมี Service Mind เป็นอันดับแรก”

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

          มี Service Mind เพราะเป็นหัวใจสำคัญของงานในองค์กร

          มีความตั้งใจและปรารถนาที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร เพราะสิ่งที่บุคลากรจะได้รับจากองค์กร คือ งาน รายได้และอาชีพที่มั่นคง ซึ่งการมีอาชีพจะทำให้บุคลากรได้เรียนรู้จากงานที่ทำและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          มีความรู้และประสบการณ์ ในกรณีของนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบและไม่มีประสบการณ์ หรือผู้ที่เคยทำงานทางด้านสายงานอื่นแต่มีคุณสมบัติใน 2 ข้อแรก ก็จะได้รับการอบรมจากระบบการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพื่อความสามารถในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

 

“สิ่งที่เราคาดหวังกับผู้ที่มาสมัครงาน อย่างแรกต้องถามใจตัวเองก่อนว่า รักงานบริการไหม?”

สิ่งที่ผู้ต้องการสมัครงานกับองค์กรต้องเตรียมมา...

          ใจรักงานบริการ เพราะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กร แต่ก็เป็นความชอบหรือไม่ชอบของแต่ละคนด้วย และถ้าผู้สมัครมีสิ่งนี้ เมื่อเข้ามาในองค์กรก็จะได้ทำงานที่ชอบ ได้ทั้งงานที่มีความมั่นคงและได้ความก้าวหน้าจากงาน ซึ่งก็คือความสมบูรณ์แบบสำหรับผู้สมัครงานนั่นเอง 

          ชอบงานที่ท้าทาย เพราะองค์กรมีลูกค้าที่หลากหลายจึงต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงตนเองได้ทุกวัน เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น สิ่งที่เป็นงานท้าทายของบุคลากรก็คือ ความสามารถในการบริการที่ตรงใจกับลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ตลอดเวลา

 

          แน่นอนว่าการสร้างธุรกิจหนึ่งให้เกิดขึ้นคงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ที่ยากยิ่งกว่าก็คือการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสิ่งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าธุรกิจนั้นขาดบุคคลสำคัญที่จะมาขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าสู่ความสำเร็จ และบุคคลนั้นก็คือ “บุคลากร” 

          สำหรับบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จะเห็นได้เลยว่าองค์กรคือผู้สร้างความมั่นคงเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร สิ่งสำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ คือการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายจากบุคลากรขององค์กร ซึ่งเริ่มจากการให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยผู้ที่จะได้เข้ามาในองค์กรต้องเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเท่านั้น คือมีใจรักในการบริการเพราะเป็นหัวใจสำคัญของงานในองค์กร พร้อมกับความรู้ความสามารถที่ต้องนำมาใช้ในการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย และการจัดการองค์กรก็ทำให้บุคลากรได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตขององค์กรอย่างแท้จริง นั่นก็คือการทำงานแบบคนในครอบครัวเดียวกันเพื่อให้บุคลากรมีความสุขกับงานที่ทำ และมีการประเมินผลงานที่ชัดเจนเพื่อคุณภาพของการบริการที่มาจากความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทุกคน จึงทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในแง่ของธุรกิจ ในขณะเดียวกัน บุคลากรก็ประสบความสำเร็จในแง่ของความก้าวหน้าในอาชีพอีกด้วย ซึ่งสิ่งสำคัญสุดท้ายที่องค์กรและบุคลากรจะได้รับก็คือ “ความสำเร็จที่ไม่มีวันสิ้นสุด” 

 

ช่องทางการสมัครงาน

1.สมัครผ่านเว็บไซต์ JOBBKK.COM

1.สมัครด้วยตนเองที่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

2.เว็บไซต์ต่างๆ และ www.centralsmartjobs.com

3.ส่งจดหมายมาที่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

4.บูธของ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในงาน Job Fair ที่จัดขึ้นในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ

                

นอกจากนี้ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ยังมีโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในสายงานด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีกได้เข้ามาร่วมสมัครอีกด้วย ได้แก่ 

1.โครงการ Young Professional Retailer ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 10 สถาบัน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจค้าปลีก

 

สิ่งที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ 

  • ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม
  • ได้รับการฝึกงาน 4 ปีที่บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด พร้อมรายได้วันละ 320 บาท
  • หากฝึกงานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ทำงานที่บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

 

สมัครได้ที่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

 

2.โครงการ New Gen Trainee  เปิดรับสมัครผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและยังไม่มีประสบการณ์

 

สิ่งที่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ 

  • การฝึกอบรมเป็นเวลา 1 ปี และรับเงินเดือนเช่นเดียวกับการทำงานตามปกติ
  • การทดสอบทุกๆ 6 เดือน โดยหลังจาก 6 เดือนแรก เมื่อประเมินการทดสอบแล้วจะมีการปรับเงินเดือนขึ้น
  • บรรจุเข้าเป็นพนักงานในตำแหน่งหัวหน้าแผนก เมื่อผ่านการฝึกอบรมในระยะเวลา 1 ปี

 

 สมัครได้ที่ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top