ตัวอย่างแบบฟอร์มขอความยินยอมจากผู้สมัครงาน

  • 23 พ.ค. 2566
  • 9135
หางาน,สมัครงาน,งาน,ตัวอย่างแบบฟอร์มขอความยินยอมจากผู้สมัครงาน

แฟน ๆ ขอมา HR Buddy ก็ขอจัดให้เลยค่ะ

ตัวอย่างแบบฟอร์มขอความยินยอมจากผู้สมัครงาน

แต่ให้เขากรอกข้อมูลนี้พร้อมเซ็นยินยอมก่อน แล้วจึงค่อยกรอกใบสมัครนะคะ มาทำไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

 

 

โลโก้บริษัท

เอกสารแสดงความยินยอม (Consent Form)

บริษัท ………………………………..........

ใช้สำหรับการสมัครงาน

 

วันที่..............................................

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................

() “ให้” ความยินยอม    ()“ไม่ให้” ความยินยอม   

ในการให้บริษัท......................................... เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่

 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เช่น สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อดำเนินการตามสิทธิประโยชน์ของท่าน การรายงานข้อมูลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล กรมบังคับคดี การร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น

 

2. บริษัทประกันภัยที่บริษัท ที่เป็นคู่สัญญาทำประกันภัยกลุ่มเพื่อสิทธิประโยชน์สวัสดิการด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานของบริษัท

 

3. คู่สัญญา พันธมิตรหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันหรือการติดต่อกันทางธุรกิจของบริษัท เช่น สถานศึกษา สถาบันฝึกอบรม องค์กรเอกชน คู่ค้า ลูกค้า ผู้จำหน่ายสินค้าแก่บริษัท ลูกค้าของบริษัท ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท

 

4. บุคคลหรือองค์กรที่บริษัท ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภารกิจของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่บริษัท บริษัทรับทำบัญชี บริษัทรับทำเงินเดือนของพนักงาน เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากบริษัท ......................................ถึง วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครงาน โดยมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้แสดงความประสงค์ในการยินยอม หรือ ไม่ยินยอม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ด้วยความสมัครใจ โดยปราศจากการบังคับหรือชักจูง และข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของกฎหมาย

 

กรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมของข้าพเจ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการไปแล้วก่อนหน้านี้

 

ลงชื่อ.....................................................

 (..........................................................)

 

 

อยากให้แฟน ๆ ลองนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริษัทดูนะคะ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ตลอดเวลาในกลุ่มนี้นะคะ https://jobbkk.com/go/ZxTGD

 

ขอบคุณข้อมูล :  อาจารย์ พรเทพ พงษ์สง่างาน  ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน HR และกรรมการ บริษัท เซ็นเมนทอร์ จำกัด ,กรรมการบริหาร APK Management Center

Website : www.senmentor.com

Line : wisebrown

Tel : 081-820-9271

 

สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR : 02-514-7474 ต่อ 3

อีเมล : [email protected]

Line :  @jobbkkvip (อย่าลืมใส่ @)

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top