คุณสมบัติ HR ที่มี Empathy Skill

  • 13 พ.ย. 2566
  • 270
Empathy Skill, HR

Empathy Skill (ทักษะความเห็นอกเห็นใจ) คุณสมบัติสำคัญที่ HR ต้องมี เพื่อการบริหารจัดการบุคคลในองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้าใจ เห็นใจ พร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกัน สร้างความจงรักภักดี (Loyalty) เกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น (Engagement) พนักงานอยากอยู่กับองค์กรนาน ๆ (Retention) ลดปัญหาลาออกเร็ว

 

Empathy Skill เป็นทักษะที่ฝึกฝนกันได้ และต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เรามีความเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติจนเป็นนิสัย เรียกได้ว่าอยู่ในสายเลือด HR ไปแล้ว สมัครใจที่จะทำ เพื่อประโยชน์ของพนักงานและองค์กร 

 

4 คุณสมบัติ HR ที่มี Empathy Skill ใครยังไม่มี เริ่มได้วันนี้เลยค่ะ 

 

1 รับฟังพนักงานแบบ Active Listening เพื่อเข้าใจปัญหาและพร้อมเข้าไปแก้ไข : มีความตั้งใจรับฟังปัญหาพนักงานอย่างแท้จริง มีความเป็นกลาง ไม่อคติด้วยความรู้สึกส่วนตัว แต่นำมาวิเคราะห์ว่า ปัญหาคืออะไร สาเหตุ วิธีแก้ที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร และ HR จะเข้าไปร่วมแก้ไขได้ยังไงบ้าง ส่วนนี้จะส่งผลให้พนักงานกล้าที่จะเปิดใจและแชร์ความคิดเห็นมากขึ้น ปัญหาในองค์กรก็ลดลง

 

2 เป็นฝ่ายเข้าหาพนักงาน เพื่อรู้ถึงความต้องการ และนำมาวางแผนพัฒนาพนักงานได้ตรงจุด : HR ต้องสนิทกับพนักงานทุกคนและเป็นฝ่ายเข้าไปพูดคุยทำความรู้จัก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รู้ถึงความต้องการหรือปัญหาของพนักงานที่แตกต่างกัน และนำมาวางแผนพัฒนาพนักงานได้ตรงจุด แก้ปัญหาตั้งแต่ระยะแรกหรือตั้งแต่ปัญหายังไม่เกิด

 

3 พร้อมให้คำปรึกษา ทำให้พนักงานรู้สึกว่า HR คือ “เพื่อนที่คุยกันได้” : จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีคุณสมบัติ 2 ข้อดังกล่าว HR ต้องเป็นคนที่พนักงานไว้ใจ และรู้สึกว่าเมื่อเข้ามาปรึกษาแล้วจะได้รับความช่วยเหลือ

 

4 ให้ความสำคัญ เข้าใจและเห็นใจพนักงานเท่ากันทุกคน : ต้องทำให้เห็นว่า HR และพนักงานทุกตำแหน่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการทำงานเช่นเดียวกัน ไม่มีใครได้สิทธิพิเศษใด ๆ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นหรือหากใครต้องการความช่วยเหลือ HR ก็ให้ความสำคัญและพร้อมเข้าไปช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

 

สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR : [email protected]

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top