พ.ร.บ. วิชาชีพ HR สำคัญอย่างไร ?

  • 08 ก.ค. 2567
  • 452
พรบ.วิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล พรบ.วิชาชีพ HR การบริหารทรัพยากรบุคคล

พรบ.วิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล คือ กฎหมายที่กำหนดมาตรฐานความรู้ ความสามารถ การปฏิบัติติงาน มาตรฐานจรรยาบรรณ และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล (HR)

 

เนื่องจากผู้ที่ทำหน้าที่ HR เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชากรที่ทำงานในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นความสงบสุขในประเทศและการมีงานทำ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี มีส่วนช่วยในการลดภาระของสังคม ดูแลสุขภาพกายใจของคนทำงานให้มีคุณภาพ ส่งผลให้มีความสุขในการทำงาน

 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานการทำงานและจรรยาบรรณของผู้ทำงานด้าน HR พร้อมส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การทำหน้าที่ดังกล่าว รวมถึงองค์กรมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ให้เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

พรบ.วิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล ใครได้ประโยชน์ ?

1 นักบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 ยกระดับเป็นวิชาชีพเฉพาะ

1.2 ภาคภูมิใจในวิชาชีพ HR

1.3 มีสภาวิชาชีพเป็นตัวแทนในการให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ

 

2 พนักงาน / ลูกจ้าง

2.1 มีความเชื่อมั่นในระบบ HR

2.2 มั่นใจว่าได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในสถานที่ทำงาน

2.3 มีผลต่อคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและครอบครัว

 

3 นายจ้าง / เจ้าของกิจการ

3.1 มั่นใจได้ว่านักบริหารทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถอย่างมืออาชีพ

3.2 มีนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถดูแลพนักงานให้ทำงานอย่างมีความสุข ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ สามารถสร้างงานที่มีคุณภาพ และขับเคลื่อนเป้าหมายองค์การให้สำเร็จ

 

4 สังคมและประเทศ

4.1 ประชากรในวัยทำงานได้รับการดูแลให้มีความถึงพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณภาพชีวิต ยกระดับศักยภาพแรงงานของประเทศ

4.2 นักลงทุนจากต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย

 

พรบ.วิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคล บังคับใช้เมื่อไร ?

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนระดมรายชื่อให้ครบ 10,000 ชื่อ (ขาดไม่ถึง 1,000 ชื่อ) เพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.ให้รัฐสภาประกาศเป็นกฎหมายต่อไป

 

ขอบคุณข้อมูล : pmat.or.th

 

สอบถามเพิ่มเติมสำหรับ HR : [email protected]

อัปเดตความรู้สำหรับคนหางาน คนทำงาน สามารถติดตามได้ที่ https://jobbkk.com/go/kr0ws

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top