ตำแหน่งงานนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว สนใจตำแหน่งงานอื่นคลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"


เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (สาขาอุดรธานี)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อุดรธานี(ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ติดตามทวงถามและเร่งรัดจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ค้างชำระภาคบังคับและภาคสมัครใจ ประกันภัย Non – Motor และหนี้สินอื่น ๆ ของตัวแทนและนายหน้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทกำหนด รวมถึงหนี้ผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดของสัญญา
2.รับและตัดชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์และประกันภัย Non – Motor พร้อมทั้งจัดพิมพ์ใบนำส่งเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินกรมธรรม์ที่ตัดชำระเบี้ยประกันภัยและจัดส่งให้ตัวแทน นายหน้า หรือผู้เอาประกันภัย
3.จัดทำหนังสือทวงถามและบอกเลิกสัญญาประกันภัยถึงลูกค้าผู้เอาประกันภัย กรณีลูกค้าไม่ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และประกันภัย Non - Motor
4.จัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบยอดขายและยอดเบี้ยประกันภัยค้างชำระทั้งการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัย Non – Motor จำแนกตามตัวแทนและนายหน้าเป็นรายเดือน
5.ตรวจสอบการชำระเบี้ยประกันภัยกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ (Over Due)
6.ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับตัวแทนและนายหน้าเกี่ยวกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัย และการคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้อง
7.ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญาประนีประนอมยอมความของตัวแทนและนายหน้า หรือหนี้ที่ส่งฟ้องร้องดำเนินคดี
8.สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับตัวแทนและนายหน้า โดยรับฟังความคิดเห็นและนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ทันสถานการณ์
9.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 25 - 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- มีประสบการณ์ในสายงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- ปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการวิเคราะห์
- มีความสามารถในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
- มีทักษะการเจรจาต่อรอง
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
- ต้องการคนในพื่นที่
- มีรถยนต์ / ใบขับขี่รถยนต์
สวัสดิการ
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
  ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอลินดา
  เบอร์ผู้ติดต่อ : 021297384
  อีเมล : alindai@viriyah.co.th
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • chulapornk@viriyah.co.th
  • ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  121/28,121/65 อาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top