เกี่ยวกับเรา

"วิริยะประกันภัย" เป็นบริษัท ประกันวินาศภัย ชั้นนำของประเทศไทย โดยมีเบี้ยประกันภัยรับกว่า 29,000 ล้านบาท มีทุนจดทะเบียนชำระเต็ม 2,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกองทุนสำรองมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจำนวน 7,150 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2556) พร้อมศูนย์บริการด้านอุบัติเหตุและสาขามากกว่า 147 แห่ง มีพนักงานมากกว่า 6,000 คน ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การดำเนินธุรกิจด้วยความสำเร็จมากกว่า 71 ปี นับเป็นหลักประกันอย่างชัดเจนถึงความพร้อม และความชำนาญ ด้านการประกันวินาศภัยของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์การบริการรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจสูงสุดตาม นโยบายของบริษัทที่ว่า "ความเป็นธรรมคือ นโยบาย"


เจ้าหน้าที่สรุปรายการความเสียหาย (ฝึกหัด)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 10 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : 12,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. พิจารณา และตรวจสอบความเสียหายของตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินจากจากศูนย์ซ่อมมาตรฐาน เพื่อให้การจัดซ่อมและการเปลี่ยนอะไหล่ตรงตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงอยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์ที่บริษัทรับผิดชอบ

2. เจรจา และอนุมัติการจัดซ่อม และค่าสินไหมทดแทน ตามวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท อาทิ ค่าแรง ค่าอะไหล่ ทรัพย์สินอื่น ฯลฯ ให้กับผู้เอาประกันภัยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. ตรวจสอบและติดตามการจัดซ่อมตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินให้เป็นไปตามรายการที่ตกลงไว้กับบริษัท อาทิ การเปลี่ยนอะไหล่ ระยะเวลาการจัดซ่อม การใช้ระบบสี ฯลฯ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาการจัดซ่อมและประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ร้านอะไหล่ ศูนย์ซ่อม ฯลฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดซ่อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. จัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลรายการความเสียหายของตัวรถยนต์ / ทรัพย์สินที่ตกลงกับผู้เอาประกันภัย คู่กรณี และบุคคลที่เกี่ยวข้องลงในระบบงานสินไหมทดแทน V claim

5. จัดทำรายงานสรุปค่าสินไหมทดแทน

6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
คุณสมบัติเพิ่มเติม
- เพซ ชาย / หญิง

- อายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร / พ้นภาระการเกณฑ์ทหาร)

- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างยนต์ , เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมโนธรรม พิจารณายึดถือหลักความถูกต้อง

- มีความรอบรู้ด้านรถยนต์ เครื่องยนต์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

- มีมนุษยสัมพันธ์ มีความละเอียดรอบคอบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

- มีความสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ / รถยนต์ พร้อมทั้งมีใบอนุญาตขับขี่

- สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

- สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ฯภาค 6 (กรุงเทพฯ)
สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันสังคม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • สวัสดิการอื่นๆ
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - สวัสดิการค่าคลอดบุตร
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - สวัสดิการเงินพิเศษ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยเดินทางไปต่างจังหวัด, ค่าทำงานต่างจังหวัด, ค่าเช่าที่พัก, เงินประจำตำแหน่ง, ค่าพาหนะ, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
  - เครื่องแบบพนักงาน
  - สวัสดิการเงินกู้
  - สวัสดิการงานศพ
  - สหกรณ์ออมทรัพย์
  - เงินโบนัสประจำปี
  - เงินออมเกษียณอายุ
  - สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM
 • jobs@viriyah.co.th
  • ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายบุคคล
  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  121/28,121/65 อาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
  การเดินทาง

  • ไม่มี

  • ไม่มี

  • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

  • ไม่มี
  หางานตามสาขาอาชีพ

  jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

  Top