www.jobbkk.com บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับ มทส. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกสู่สถานประกอบการยุคดิจิทัล

  • 31 ก.ค. 2563
  • 2600

www.jobbkk.com บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ร่วมมือด้านสหกิจศึกษา กับ มทส. เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนออกสู่สถานประกอบการยุคดิจิทัล

รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย กับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.com) โดย นายทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ในการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการตลาดแรงงานยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องสารนิเทศ อาคารบริหาร มทส.

 

 
รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒาความเป็นสากล มทส. เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัย มีนโยบายที่ชัดเจนนับแต่เปิดดำเนินการในการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือ และช่วยเหลือจากสถานประกอบการในการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงานผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทั้งสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และนักศึกษาต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ นักศึกษาได้รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน ขณะที่มหาวิทยาลัยได้บัณฑิตพึงประสงค์ที่พร้อมทำงานทันที และสถานประกอบการได้ช่องทางคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามความต้องการเข้าบรรจุเป็นพนักงาน"
 
 
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด (www.jobbkk.com) ซึ่งถือเป็นบริษัทจัดหางานยอดนิยมแถวหน้าของประเทศไทย มีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์จัดหางานสมัครงานที่มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับสู่สาธารณชนรุ่นใหม่ ได้มีความสนใจตรงกันในการร่วมมือด้านารจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ ผ่านรูปแบบกิจกรรม อาทิ การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แรงงาน ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล เทคนิคการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสการให้บริการแก่นักศึกษาที่กำลังจะสมัครงานสหกิจศึกษา และเพิ่มช่องทางการหาตำแหน่งงานด้านสหกิจศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาและศิษย์เก่าได้งานทำตามศักยภาพตรงต้องการของสถานประกอบการมากที่สุด”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top