JOBBKK.COM ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

  • 30 ม.ค. 2566
  • 426

วันที่ 25 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) เรื่อง "Data Analytics for Entrepreneurs การนำ Data ไปปรับใช้ในทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด ผ่านมุมมองของผู้บริหาร ผู้ประกอบการ" และ "การเตรียมพร้อมการปรับตัวแนวโน้มอาชีพรวมถึงทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ตอบโจทย์ยุค Digital Transformation" ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ FMS 102 อาคารคณะวิทยาการจัดการ

 

 

ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ และได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ JOBBKK.COM E-JOB PLATFORM ยอดนิยมอันดับหนึ่งของไทย ,อุปนายกสมาคมดิจิทัลไทย ,ผู้ร่วมก่อตั้ง Thailand eBusiness Centre วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

หัวข้อการบรรยาย

1 Data Analytics for Entrepreneurs การนำ Data ไปปรับใช้ในทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตลาด ผ่านมุมมองของผู้บริหารและผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทุกสาขาและนักศึกษาสาขาอื่นๆ ที่มีความสนใจทุกชั้นปี จำนวน 300 คน

 

2 การเตรียมพร้อมการปรับตัวแนวโน้มอาชีพและทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ ตอบโจทย์ยุค Digital Transformation สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาทุกชั้นปีที่สนใจ จำนวน 300 คน

 

 

 

 

 

ศูนย์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ https://www.facebook.com/uru.cooperative

หางานตามสาขาอาชีพ

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Top