JOBBKK ร่วมกับ คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ

  • 08 ก.ย. 2566
  • 2164
คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,JOBBKK,บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และคณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ และการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุม 5-2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

 

เพื่อสร้างความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ ผ่านรูปแบบกิจกรรม และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการขยายโอกาสแก่นักศึกษาที่กำลังออกสู่สถานประกอบการ และเพิ่มช่องทางการหาตำแหน่งงานด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา รวมทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานและมีโอกาสได้งานทำเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

 

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวนารถ หงส์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน อ.พิไลพรรณ นวานุช ผู้ช่วยอธิการบดี สายงานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด ได้กล่าวถึงความร่วมมือ

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบรรยายพิเศษ โดย คุณกิตติศักดิ์ เกษบุรี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสื่อสารองค์กร บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และคุณวรรณชนก เจียมสมัย Expert Content Creator บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม เพื่อให้ความรู้น้อง ๆ นักศึกษา หัวข้อ “Job Journey งานดี เจอเลย”

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top