๋JOBBKK.COM ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา

  • 13 ก.ย. 2562
  • 6746

JOBBKK.COM ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษที่ 21

     28 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ให้เกียรติ บริษัทจัดหางาน จ๊อบบีเคเคดอทคอม จำกัด มาบรรยายให้ควมรู้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 และผู้ที่สนใจที่จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการออกฝึกสหกิจศึกษาและนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกสู่ตลาดแรงงาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เรื่อง "การเตรียมตัวสู่สถานประกอบการและการพัฒนาศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ ยุค 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ และมีอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 

 

 

 

 

    

 

     และในการจัดกิจรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณภูมิพัฒน์ กรอบบาง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดภาคเหนือ และคุณทศพร จักรพรม Recruitment Specialist จากบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยาย   ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานสหกิจศึกษา และเตรียมความพร้อมนักศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การเตรียมข้อมูลในการสมัครสหกิจศึกษา และสมครทำงาน โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 789 คน จากทุกคณะและวิทยาลัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

ดูคลิปกิจกรรมครั้งนี้ คลิก >> https://youtu.be/LZwTqlyTd7A

 

**สามารถติดตามข่าวสารตำแหน่งงานที่น่าสนใจได้ที่ >> Facebook: หางานภาคเหนือ by Jobbkk.com << **

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top