JOBBKK.COM จับมือ มรอ. ลงนามความร่วมมือ สหกิจศึกษาฯ

  • 29 ต.ค. 2562
  • 4151

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จับมือ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ลงนามความร่วมมือการเตรียมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ และสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร ICIT  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดพิธิลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา โดยมี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า  และ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด เป็นประธานของทั้งสองฝ่ายในการลงนามดังกล่าว โดยมีพยาน จาก คณะผู้บริหาร คณบดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ ผู้อำนวยการฝ่ายการและการขาย / ผู้จัดการส่วนภูมิภาค กลุ่มสหกิจศึกษา เป็นพยานในบันทึกดังกล่าวอีกด้วย 

 

 

ในการจัดทำความร่วมมือดังกล่าว เป็นการเตรียมความพร้อม นักศึกษาที่กำลังจบการศึกษา และการฝึกวิชาชีพ สหกิจศึกษา ให้แก่นักศึกษาทุกระดับชั้น ให้มีความพร้อมก่อนออกไปสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน เพื่อจบการศึกษา นอกจากนี้ บัณฑิตที่จบการศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะพิเศษที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัล เพื่อลดอัตราภาวะว่างในของนักศึกษาในอนาคต ความร่วมมือนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือขับเคลื่อนของภาครัฐและเอกชน ในส่วนภูมิภาค พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

ในวันเดียวกันนั้น ทางเว็บไซต์จ๊อบบีเคเค ดอท ก็ได้จัดโครงการอบรมทักษะด้านการผลิตสื่อให้แก่นักศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางนอกเหนือจากในห้องเรียน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยมี คุณทัศไนย เหมือนเสน บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ ในยุคดิจิทัล และคุณพงศิษฐ์ ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการภูมิภาค ฝึกปฏิบัติการด้านการใช้โปรแกรมออกแบบเพื่อนำไปใช้ในการเรียนและการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ สหกิจศึกษาต่อไป

 

 

 

หางานตามสาขาอาชีพ

JOBBKK.COM © สงวนลิขสิทธิ์ All Right Reserved

jobbkk มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด DBD

Top